Litt  om driften av Skjennungstua

Skjennungstua stod ferdig desember 1910 som den første rene markastuen. Stedet ble oppført av Skiforeningen, men i 1952 ble det solgt til Gudbrandslaget. De eide stedet frem til 1994 hvor Hanne og Bjørn tok over. Ny eiere overtok stedet fra 7 januar 2011, og stua drives nå av Martinussen.  

 

Skjennungstua for kanskje 80 år siden