Her sparer vi på nyhetene som ligger på forsiden

Flere sitteplasser ute

05.06.2012

Vi jobber for å etablere flere sitteplasser ute. Status så langt: -Benken mot flaggstangen er forlenget. -Liten benk (delt stokk) satt opp på til høyre for flaggstangen på nedsiden. -Opprydding i en del busker og småtrær slik at det er mulig å lage flere sitteplasser. Det har dukket opp flere "gamle" sitteplasser under opprydding og disse vil bli re-etablert.